aast.isolnedgang

Første steg mot neste utbygging

Equinor og resten av partnerskapet godkjente 19. mars en beslutning om konkretisering (BOK) for utbygging av Asterix-funnet i Norskehavet, melder oljenettstedet petro.no

«Det planlegges nå for at Asterix vil bli produsert sammen med haleproduksjonen fra Aasta Hansteen, som er forventet å gå av platå fra Q4 2024/Q1 2025. Det er derfor tatt ny BOK nå med en foreløpig plan om produksjonsoppstart Q1 2025», skriver Equinor i et brev til Oljedirektoratet.

Ifølge Oljedirektotatets faktasider, inneholder Asterix rundt 17,1 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, hvorav brorparten er gass.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter