Inger marie Spee norsk sjømatsrad

Inger-Marie Sperre gjenvalgt som styreleder i Sjømat Norge

Pressemelding

3. april avholdt Sjømat Norge sin generalforsamling i Trondheim. Inger-Marie Sperre ble gjenvalgt som styreleder, i tråd med valgkomiteens innstilling– Jeg føler selvsagt på ansvaret for hva det vil si å sitte som styreleder i Sjømat Norge. Det er en organisasjon i medvind, og vi ser at det vi driver med, setter spor, sier Sperre.Arne E. Karlsen ble valgt som ny 1. nestleder og Elin Tveit Sveen ble valgt som ny 2. nestleder.

 Sperre trekker fram at det går godt i næringen, men det er også utfordringer som må adresseres.– Vi har med oss et godt, bredt styre og en dyktig administrasjon til å sikre bærekraftig vekst og takle utfordringene framover, sier Sperre.

 Sperre sikter til kjente utfordringer for næringen.– Mangel på råstoff i industrien og beholde en konkurransedyktig foredlingsindustri blir viktig framover, i tillegg skal vi fortsette det systematiske arbeidet med å sikre bærekraft i havbruket og en miljøvennlig vekst, sier Sperre.Hun legger også til en oppfordring til regjeringen:

– Jeg håper at regjeringen er klok og har mot nok til å ta de grepene som må til for å videreutvikle næringen, sier Sperre.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter