icefishfarm

3-dobler på Island

Fiskeldi Austfjarda HF (Ice Fish Farm), som eies 62 prosent av Midt-Norsk havbruk, har fått økt sitt produksjonsvolum for laks fra 6.000 tonn laks til 20.800 tonn pr år på Island.

Fiskeldi Austfjarda HF, som eies av NTS ASAs datterselskap Midt-Norsk Havbruk AS, har fått tillatelse til å øke produksjonsvolumet i Berufjordur og Faskrudsfjordur på Island til 20.800 tonn laks pr år, skriver selskapet i en børsmelding.

Tidligere har «ICE» hatt tillatelse til å produsere til sammen 11.000 tonn laks og ørret årlig, herav 6.000 tonn laks og 5.000 tonn ørret. Ny tillatelse innebærer mulighet til å produsere inntil 12.000 tonn ordinær laks, samt 8.800 tonn steril laks, pr år, fordelt på disse to fjordene.

Ørretkonsesjonene blir ikke videreført, og det har heller ikke vært produksjon på disse i de senere år.

NTS ASA kjøpte 5. mars 2018, gjennom sitt datterselskap Midt-Norsk Havbruk AS, 45,18 % av aksjene i det islandske oppdrettsselskapet Fiskeldi Austfjarda HF fra MNH Holding AS. Midt-Norsk Havbruk AS eide fra før 16,88 % av oppdrettsselskapet og har nå en eierandel på 62,06 %.

Selskapet inngår som del av konsernregnskapet for NTS ASA fra samme dato. Fiskeldi Austfjarda HF er et oppdrettsselskap som opererer på østkysten av Island. Det ble i 2018 slaktet ca. 2.500 tonn laks og det forventes et slaktevolum på ca. 5.000 tonn i 2019.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter